جستجو در سایت
از صفحه اینستاگرام ما دیدن کنید
ثبت نام در دوره های آموزشی
Galaxy-Site-Logo-New آکادمی علوم انگلیسی گلکسی

ثبت نام در دوره ها

Pre-school

Pre School

Pre School کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

12,000,000 Rials

یک میلیون و دویست هزار تومان

pre-science

Pre Science

Pre-Science کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

12,000,000 Rials

یک میلیون و دویست هزار تومان

Smart

Smart

Smart کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

12,000,000 Rials

یک میلیون و دویست هزار تومان

Gifted Smart

Gifted Smart

Gifted Smart کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

20,000,000 Rials

دو میلیون تومان

Clever

Clever

Clever کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

12,000,000 Rials

یک میلیون و دویست هزار تومان

gifted-clever

Gifted Clever

Gifted Clever کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

20,000,000 Rials

دو میلیون تومان

Genius

Genius

Genius کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

12,000,000 Rials

یک میلیون و دویست هزار تومان

Master

Master

Master کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

25,000,000 Rials

دو میلیون و پانصد هزار تومان

Superior

SUPERIOR

SUPERIOR کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

30,000,000 Rials

سه میلیون تومان

Advanced-superior

Advanced SUPERIOR

Advanced SUPERIOR کلاس 
مدت دوره : 2 ماه
تعداد جلسات : 16 جلسه

30,000,000 Rials

سه میلیون تومان

English-Conversation-A

Conversation - A

Conversation – A کلاس 
آموزش تعاملی زبان انگلیسی
به صورت کاربر محور

30,000,000 Rials

سه میلیون تومان

English-Conversation-B

Conversation - B

Conversation – B کلاس 
آموزش تعاملی زبان انگلیسی
به صورت کاربر محور

25,000,000 Rials

دو میلیون و پانصد هزار تومان